Ceny zbóż, notowania, aktualności

Złagodzenie zakazu przewozu mięsa drobiowego z Chin do UE

Złagodzenie zakazu przewozu mięsa drobiowego z Chin do UE
Unia Europejska przyjęła odstępstwo, w myśl którego możliwy będzie przywóz produktów z mięsa drobiowego poddawanego działaniu wysokich temperatur z chińskiej prowincji Shandong. Będący w mocy od niemal 4 lat zakaz sprowadzania chińskiego drobiu na terytorium państw członkowskich został przyjęty początkowo w lutym 2004 roku w związku z niepokojem o możliwe rozprzestrzenienie się wirusa ptasiej grypy, w szczególności jego wysoce zjadliwej odmiany. Eksperci weterynaryjni z państw członkowskich zgromadzeni w Stałym Komitecie ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (Scofcah) uznali, że zagrożenie ptasią grypą zostało unieszkodliwione.

Wirus ptasiej grypy jest unieszkodliwiany w wyniku poddawania produktów działaniu wysokich temperatur (minimum 70oC). Chińskie władze przedstawiły również Komisji listę zakładów, spełniających warunki do przetwarzania produktów. Prowincja Shandong, położona na wschodzie kraju, jest regionem, gdzie produkuje się najwięcej mięsa drobiowego (10 proc. r odzimej produkcji w 2006 roku). Jest ona jedynym regionem, w stosunku do którego chińskiego władze zwróciły się o zatwierdzenie eksportu tych produktów. W związku z tym do czasu oceny sytuacji i zatwierdzenia w odniesieniu do pozostałych prowincji, w przypadku reszty kraju zakaz przywozu mięsa drobiowego pozostaje w mocy.

Źródło: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności