Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ustawa podpisana

Ustawa podpisana
Organizacje rolnicze odetchnęły z ulgą. Prezydent podpisał ustawę o ich finansowaniu. Do 2013 roku na konta związków zawodowych będzie co roku będzie wpływało 4 miliony złotych.

Pieniądze większości będą przeznaczone na finansowanie prac w COPA-COGECA. Sama składka w tym unijnym farmerskich lobby kosztuje co roku pół miliona euro. Do tego dochodzą koszty podróży, utrzymania pracowników oraz biura w Brukseli.

Władysław Serafin, Kółka Rolnicze: będziemy mogli uczestniczyć we wszystkich strukturach organizacyjnych. Będziemy mogli tworzyć ekspertyzy, będziemy mogli uczestniczyć w sesjach roboczych, komitetach roboczych COPA-COGECA.

Organizacje rolnicze bardzo mocno zabiegały o wsparcie finansowe, bo groziło im zawieszenie w pracach COPA-COGECA. Składka członkowska za ten rok wciąż nie jest zapłacona. Podpisanie ustawy przez prezydenta umożliwi rządowi przelanie niezbędnych funduszy na konta związkowców.

Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR: to oznacza dla polskich organizacji, że możemy normalnie funkcjonować w strukturach UE, zwłaszcza tam, gdzie nasza obecność jest bardzo potrzebna. Służy to Polsce, służy to polskim rolnikom.

COPA oraz COGECA to organizacje reprezentujące interesy unijnych rolników i spółdzielców wobec Komisji Europejskiej oraz innych instytucji działających w unii. COPA zrzesza 51 narodowych związków rolniczych, a COGECA 32 organizacje spółdzielcze.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności