Ceny zbóż, notowania, aktualności

Komunikat po kontroli w KRUS

Komunikat po kontroli w KRUS
Zgodnie z zapowiedziami ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego w dniach 18-24 lipca br. przeprowadzona została przez inspektorów Biura Kontroli MRiRW kontrola w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W jej wyniku nie stwierdzono istotnych naruszeń obowiązujących przepisów prawa. Nie mniej jednak kontrola wykazała kilka uchybień.

W zaleceniach pokontrolnych minister Marek Sawicki zalecił stosowanie jednolitych zasad naboru pracowników we wszystkich oddziałach KRUS.

Jednocześnie, w zakresie zasadności zarzutów publikowanych w środkach masowego przekazu, minister Marek Sawicki zlecił dodatkową kontrolę, która ma sprawdzić ewentualne wykorzystywanie stanowisk kierowniczych do uzyskiwania bezprawnych, dodatkowych korzyści majątkowych i osobistych, a także podejmowanie przez pracowników na stanowiskach kierowniczych działań sprzecznych z zasadami obowiązującymi pracowników KRUS.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Powrót do aktualności