Ceny zbóż, notowania, aktualności

236 wniosków w pierwszym dniu działania

236 wniosków w pierwszym dniu działania
W pierwszym dniu realizacji działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły 236 wniosków o dofinansowanie projektów związanych z przetwórstwem spożywczym lub przerobem roślin na produkty wykorzystywane do celów energetycznych, środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie w ramach tego działania wnioskują łącznie o przyznanie im dofinansowania w wysokości ponad 443 mln zł. Najwięcej wniosków przyjęły Oddziały Regionalne w województwach: wielkopolskim – 59, lubelskim – 43, mazowieckim – 28 i kujawsko-pomorskim – 19.

Do wykorzystania w ramach tego działanie przewidziane zostało w 2008 roku ponad 1,14 mld zł. Wnioski złożone 23 kwietnia wykorzystują ten limit środków w skali całego kraju w ponad 38 proc. Ostatnim dniem przyjmowania wniosków na "Zwiększanie wartości dodanej..." będzie następny dzień po dniu, w których limit środków zostanie wyczerpany w 120 proc. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Agencja poda termin zakończenia przyjmowania wniosków na stronie internetowej.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Powrót do aktualności