Ceny zbóż, notowania, aktualności

Spotkanie dotyczące złej sytuacji cenowej na rynku trzody chlewnej

Spotkanie dotyczące złej sytuacji cenowej na rynku trzody chlewnej
We wtorek w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie podsekretarza stanu Artura Ławniczaka oraz prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marka Niechciała z reprezentantami rolniczych związków zawodowych i samorządu rolniczego. W rozmowach uczestniczył również przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki.

Odbyte spotkanie jest jednym z etapów realizacji postulatów złożonych przez przedstawicieli NSZZ RI "Solidarność" podczas akcji protestacyjnej w dniu 13 lutego br. Inicjatorem rozmów był przewodniczący Jerzy Chróścikowski.

Podczas spotkania omówiono przede wszystkim problem złej sytuacji cenowej na rynku trzody chlewnej. Poruszono również kwestie związane z monitorowaniem rynków przez UOKiK oraz z nieuzasadnionym wzrostem cen środków produkcji rolniczej.

Prezes UOKiK zapewnił, że rynki rolne są przez urząd stale monitorowane. W przypadku stwierdzania nieprawidłowości podejmowane są odpowiednie kroki mieszczące się w granicach obowiązującego prawa.

Podsekretarz stanu Artur Ławniczak poinformował, że działania, do których resort się zobowiązał, są podejmowane. Minister przypomniał również o zaplanowanych spotkaniach Komisji Porozumiewawczej.

Zarówno minister, jak i przedstawiciele organizacji rolniczych wyrazili chęć podejmowania dalszych rozmów w celu realizacji złożonych postulatów.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności