Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zboża drogie, rosną ceny mięsa

Zboża drogie, rosną ceny mięsa
Pod koniec lutego utrzymywały się wysokie ceny zbóż, rosły także ceny mięsa – wynika z danych ministerstwa rolnictwa.

W dniach 25.02-02.03 przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej w skupie wynosiła 902 zł za tonę. Było to o 1,4 proc. więcej niż przed miesiącem i o 38,5 proc. więcej niż przed rokiem.

Na przełomie lutego i marca br. za 1 tonę żyta konsumpcyjnego dostawcy średnio w kraju otrzymywali 752 zł, tj. o 0,8 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było jednak o prawie 2 proc. tańsze niż przed miesiącem, ale o 23 proc. droższe niż przed rokiem.

W analizowanym tygodniu jęczmień paszowy podrożał do 830 zł/t, tj. o 1 proc. w ciągu tygodnia. Cena ta była o 1,6 proc. wyższa niż przed miesiącem i o blisko 42 proc. wyższa niż w porównywalnym tygodniu 2007 roku.

"W pierwszym tygodniu marca zmniejszył się popyt na ziarno na krajowych giełdach towarowych. Utrzymujące się wysokie ceny zbóż powodują, że przetwórcy kupują ziarno w niewielkich partiach, w celu uzupełnienia zapasów niezbędnych do utrzymania bieżącej produkcji" – napisano w komentarzu.

W wyniku wzrostu popytu ze strony zakładów przetwórczych w okresie przedświątecznym, pod koniec lutego br. odnotowano wzrost cen skupu wszystkich gatunków żywca rzeźnego, a największy wieprzowiny.

Według danych ministerstwa rolnictwa, w dniach 25.02-02.03 za żywiec wieprzowy średnio w kraju płacono dostawcom 3,46 zł/kg, tj. o 5,1 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do cen sprzed miesiąca i roku było to więcej odpowiednio o ok. 4 proc. i o ok. 5 proc.

Żywiec wołowy w ostatnim tygodniu lutego skupowano po 4,26 zł/kg, tj. o 1 proc. i o prawie 3 proc. drożej niż odpowiednio przed tygodniem i miesiącem. Jednakże bydło rzeźne było o niecałe 1 proc. tańsze niż rok wcześniej.

W analizowanym okresie za kurczęta typu brojler płacono 3,23 zł/kg, a za indyki 4,10 zł/kg, tj. po 1 gr/kg więcej niż w poprzednim tygodniu. Ceny kurcząt wzrosły również w stosunku do notowań sprzed miesiąca i roku o ok. 7 proc. i o 8,5 proc.

Indyki skupowano po cenie nieznacznie niższej (o 0,4 proc.) niż przed miesiącem i o 5 proc. niższej niż rok wcześniej.

Po wzroście w I połowie lutego, od dwóch tygodni ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku maleją. Na przełomie lutego i marca, podobnie jak miesiąc wcześniej, wytwórcy średnio w kraju uzyskiwali 8,60 zł/kg. W porównaniu do cen notowanych przed tygodniem i rokiem produkt ten potaniał o 1,3 proc.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności