Ceny zbóż, notowania, aktualności

Silny spadek cen pszenicy, drożeje żyto i wieprzowina

Silny spadek cen pszenicy, drożeje żyto i wieprzowina
Połowa grudnia przyniosła silny spadek cen pszenicy w skupie. Spadły także ceny kurcząt i indyków. Drożeje za to żyto i wieprzowina – wynika z danych ministerstwa rolnictwa. W dniach 10-16 grudnia średnia cena pszenicy ukształtowała się na poziomie 760 zł/t, tj. o 6,3 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu i o 6,1 proc. niższym niż przed miesiącem i o 25 proc. wyższym niż przed rokiem.

Podrożało natomiast żyto konsumpcyjne. W analizowanym tygodniu za 1 tonę tego ziarna uzyskiwano w skupie przeciętnie 697 zł/t, tj. o 2,4 proc. więcej niż tydzień wcześniej, ale o 1,3 proc. mniej niż przed miesiącem. W ciągu roku ziarno to podrożało o ponad 21 proc.

W ciągu tygodnia o 3,1 proc. wzrosła również cena skupu jęczmienia paszowego i w dniach 10-16 grudnia 2007 średnio w kraju kształtowała się na poziomie 729 zł/t. Cena ta była wyższa niż przed miesiącem i przed rokiem odpowiednio o ponad 3 proc. i o prawie 43 proc.

"W przedświątecznym tygodniu dostawcy wstrzymywali się z zawieraniem umów, ponieważ większość kupujących planuje odbiór dopiero w styczniu. Zboża konsumpcyjne sprzedawane są w ilościach niezbędnych młynarzom, natomiast handel zbożami paszowymi uległ ograniczeniu m.in. z powodu ptasiej grypy" – napisano w komentarzu.

Na rynku krajowym wzrosły ceny skupu trzody chlewnej. Według danych ministerstwa rolnictwa w dniach 10-16 grudnia za żywiec wieprzowy płacono średnio 3,30 zł/kg, tj. o 2,8 proc. więcej niż przed tygodniem i podobnie jak przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego tygodnia 2006 R. trzoda chlewna była o prawie 2 proc. droższa.

Bydło w skupie potaniało o 1,4 proc. i przeciętnie płacono za nie 3,92 zł/kg. W porównaniu do notowań sprzed miesiąca ceny tego żywca wzrosły o 0,3 proc., natomiast w okresie roku obniżyły się o ok. 4 proc.

W ciągu tygodnia ceny skupu kurcząt typu brojler obniżyły się o 2,4 proc., tj. do 3,01 zł/kg. W ciągu miesiąca drób ten potaniał o prawie 6 proc., ale był o blisko 26 proc. droższy niż przed rokiem.

Za indyki dostawcy otrzymywali 4,34 zł/kg, tj. o 6,1 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o ok. 12 proc. mniej niż przed miesiącem. W ciągu roku indyki podrożały o ponad 8 proc.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności