Ceny zbóż, notowania, aktualności

Tanieją zboża i mięso

Tanieją zboża i mięso
Najnowsze dane resortu rolnictwa o sytuacji na rynku rolnym przynoszą informacje o spadkach cen zbóż i mięsa w skupie w ostatnim tygodniu października.

Według danych Ministerstwa Rolnictwa, pszenica konsumpcyjna potaniała w ciągu tygodnia o 1,5 proc. i w dniach 22–28 października br. średnio w kraju płacono za nią 831 zł/t. W porównaniu do cen sprzed miesiąca ziarno to było tańsze o ok. 4 proc., ale o blisko 50 proc. droższe niż przed rokiem.

Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego w analizowanym tygodniu obniżyła się do 736 zł/t, tj. o 3,3 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Była ona o ok. 2 proc. niższa niż przed miesiącem, ale o ok. 30 proc. wyższa w odniesieniu do cen sprzed roku.

W ciągu tygodnia o 2,2 proc. wzrosła natomiast cena skupu jęczmienia paszowego i w dniach 22–28 października br. kształtowała się na poziomie 753 zł/t. Poziom tej ceny był niewiele niższy (o 0,6 proc.) niż przed miesiącem, ale aż o blisko 77 proc. wyższy niż przed rokiem.

W skupie żywca wieprzowego utrzymuje się spadkowa tendencja cen. Według danych resortu rolnictwa, za żywiec wieprzowy płacono średnio 3,41 zł/kg, tj. o 4,4 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, o 16 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o ponad 6 proc. mniej niż przed rokiem.

Przeciętna cena żywca wołowego w dniach 22–28 października br. obniżyła się do 3,96 zł/kg, tj. o 1,8 proc. w ciągu tygodnia. W porównaniu do końca września była ona o 6 proc. niższa, a w odniesieniu do cen sprzed roku o 4 proc. niższa.

Ceny skupu kurcząt brojlerów ukształtowały się na poziomie 3,20 zł/kg, tj. o 1,3 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu, ale o 1,2 proc. niższym niż przed miesiącem. Natomiast w porównaniu do tego samego okresu ub.r. były one o ponad 31 proc. wyższe.

Obniżkę cen odnotowano natomiast w skupie indyków. W dniach 22–28 października br. płacono za nie 4,88 zł/kg, tj. o 0,9 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o ok. 2 proc. więcej niż przed miesiącem oraz o ok. 20 proc. więcej niż przed rokiem.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności