Ceny zbóż, notowania, aktualności

Z myślą o hodowcach

Z myślą o hodowcach
W okresie od 15 października do 29 lutego 2008 roku na terenie województwa łódzkiego organizowany jest przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego cykl szkoleń dla rolników w ramach projektu "Szkolenia dla rolników z zakresu nowoczesnego chowu bydła mięsnego, trzody chlewnej, bydła mlecznego, owiec i drobiu na terenie województwa łódzkiego".

Celem projektu jest podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności rolników z terenu województwa łódzkiego w formie jednodniowych szkoleń z zakresu nowoczesnego bydła mięsnego, trzody chlewnej, bydła mlecznego, owiec i drobiu.  – Projekt został ogłoszony i zakontraktowany przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006" (Działanie 1.3 "Szkolenia") z konsorcjum ABC Poland Sp. z o.o. i Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) będącym wykonawcą powyższego projektu. Oferowane w ramach projektu szkolenia mają na celu zapoznanie ich uczestników z nowoczesnymi metodami chowu bydła mięsnego, rasami bydła mięsnego, organizacją i efektywnością produkcji oraz funkcjonowaniem grup producentów bydła mięsnego. Przewidujemy także prezentacje zagadnień dotyczących chowu trzody chlewnej, bydła mlecznego, owiec i drobiu w zakresie doboru ras do chowu, zasad żywienia poszczególnych gatunków zwierząt, wymagań jakościowych, warunków utrzymania danego gatunku – mówi Artur Ławniczak , dyrektor Biura Izby Rolniczej województwa Łódzkiego.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności