Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny zbóż stabilizują się, spadają ceny żywca

Ceny zbóż stabilizują się, spadają ceny żywca
Rosnąca podaż zbóż uspokaja rynek, dzięki czemu ceny ziarna stabilizują się, a niektórych nawet spadają – wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa (MR). Ceny żywca w pierwszym tygodniu października spadały.

Według danych MR, w pierwszym tygodniu października cena pszenicy konsumpcyjnej nie uległa zmianie, utrzymując się średnio na poziomie 862 zł za tonę. Cena tego ziarna była nadal wyższa niż przed miesiącem – o ok. 6 proc. oraz wyższa niż przed rokiem – o prawie 56 proc.

W tym czasie żyto konsumpcyjne staniało o 1 proc. do poziomu 745 zł za tonę. W porównaniu do cen sprzed miesiąca ziarno to było droższe o ponad 7 proc., a w ciągu roku jego cena wzrosła o ok. 42 proc.

"Na rynku zaobserwowano wzrost podaży zbóż do skupu, prawdopodobnie z uwagi na brak możliwości dalszego przechowywania ziarna przez mniejszych producentów. Sytuacja taka znalazła odzwierciedlenie w obniżce cen niektórych zbóż" – napisali analitycy resortu rolnictwa w tygodniowym raporcie.

Również obniżce uległy ceny skupu jęczmienia paszowego. W ciągu tygodnia ziarno to staniało o 2,2 proc., a dostawcy średnio w skupie otrzymywali za nie 741 zł za tonę. Cena jęczmienia była o ok. 7 proc. wyższa niż przed miesiącem oraz o prawie 93 proc. wyższa niż przed rokiem.

Z danych MR wynika, że na początku października br. odnotowano spadek cen skupu podstawowych gatunków żywca.

W dniach 1–7 października za kilogram żywca wieprzowego płacono średnio 3,90 zł, tj. o 3,9 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. Także w ciągu miesiąca i roku ceny skupu wieprzowiny obniżyły się odpowiednio o 4 proc. i ok. 2 proc.

Ceny skupu bydła obniżyły się w ciągu tygodnia o 2 proc. i kilogram wołowiny kosztował 4,13 zł. Ceny były one zarazem o ok. 2 proc. niższe niż przed miesiącem i ok. 3 proc. niższe niż rok wcześniej.

Za kurczęta typu brojler dostawcy otrzymywali w analizowanym okresie 3,20 zł za kilogram, tj. o 1,1 proc. mniej niż przed tygodniem. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca ceny te były o prawie 1 proc. niższe, ale o ok. 29 proc. wyższe niż przed rokiem.

Podrożały natomiast indyki, za które w skupie płacono 4,83 zł kilogram, tj. o 0,5 proc. więcej niż przed tygodniem. W ciągu miesiąca cena ta wzrosła o ok. 1 proc., a wciągu roku wzrosła o ok. 16 proc.

W dniach 1–7 października ceny zbytu półtusz wieprzowych obniżyły się o 3,7 proc. wobec notowanych przed tygodniem. Według informacji MR, zakłady mięsne średnio w kraju otrzymywały za nie 5,78 zł za kilogram (bez VAT), tj. o ok. 3 proc. mniej niż przed miesiącem i o ok. 2 proc. mniej niż przed rokiem.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności