Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego
30 czerwca 2007r upływa termin składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego, które przyjmują Oddziały Terenowe ARR. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie składa się w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego w przypadku materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących upraw:

1. zbóż ozimych, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
2. zbóż jarych i roślin strączkowych, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu w roku złożenia wniosku;
3. sadzeniaków ziemniaka, wysadzonego wiosną w roku złożenia wniosku

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany objęty jest materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych: w przypadku zbóż: pszenica zwyczajna, żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto i owies.

Natomiast w przypadku roślin strączkowych: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, wyka siewna oraz ziemniak. Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla powyższych gatunków wynosi:50 zł – w przypadku zbóż,60 zł – w przypadku roślin strączkowych i 300 zł – w przypadku ziemniaków. Minimalna zaś ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest dla tych gatunków na: 150 kg – w przypadku pszenicy zwyczajnej, 130 kg – w przypadku żyta populacyjnego,80 kg – w przypadku żyta mieszańcowego lub syntetycznego, 130 kg – w przypadku jęczmienia, 150 kg – w przypadku pszenżyta,150 kg – w przypadku owsa,150 kg – w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego),200 kg – w przypadku grochu siewnego; 80 kg – w przypadku wyki siewnej,270 kg – w przypadku bobiku i 2500 kg – w przypadku ziemniaka.

Źródło: Pierwszy Portal Rolny

Powrót do aktualności