Ceny zbóż, notowania, aktualności

Klasyczny Pomór Świń w Chorwacji

Klasyczny Pomór Świń w Chorwacji
W Chorwacji zanotowano występowanie ognisk klasycznego pomoru świń. W okresie 11 stycznia–11 marca 2007 potwierdzono zakażenie w 31 gospodarstwach, zlokalizowanych w 6 różnych regionach Chorwacji, zarówno na północnym–zachodzie, nieopodal granicy ze Słowenią i Węgrami, jak i na wschodzie, bliżej granicy z Serbią. Większość zakażeń pojawiło się w małych gospodarstwach (10–100 świń). Ocenia się, że zakażonych jest ok. 936 świń.

Obszary zakażeń to: Osijek–Baranja (4 gospodarstwa); Wukovar–Srijem (13 gospodarstw); Varazdin (7 gospodarstw); Medimurje (5 gospodarstw); Zagreb (1 gospodarstwo); Sisak–Moslavina (1 gospodarstwo).

Należy podkreślić, że w kilku przypadkach czas pomiędzy pierwszym podejrzeniem, a potwierdzeniem ostatecznym był dość długi, co prawdopodobnie pozwoliło na rozprzestrzenienie się zakażenia w całym kraju.

Warto mieć na uwadze bliskie sąsiedztwo Słowenii i Węgier oraz prawdopodobieństwo wybuchu epidemii w tych regionach. Z tego względu władze Słowenii podjęły kroki w celu zabezpieczenia rozprzestrzenienia się zakażeń w ich kraju. Ustalono obszar ochronny w obrębie 10 km od najbliższego chorwackiego gospodarstwa, w którym wykryto zakażenie.

Źródło: Polskie Mięso

Powrót do aktualności