Ceny zbóż, notowania, aktualności

Nadużycia w przedakcesyjnym programie SAPARD

Nadużycia w przedakcesyjnym programie SAPARD
Unijne biuro do spraw zwalczania korupcji rozpoczęło dochodzenie w sprawie wyłudzenia pieniędzy z funduszu SAPARD przez zakłady przetwórcze z Bułgarii, Niemiec i Szwajcarii. Nadużycia dotyczą kwoty 7 i pół miliona euro.

Przed przystąpieniem Bułgarii do Wspólnoty, spółki z tego kraju, a także powiązane z nimi z Niemiec i Szwajcarii zakupiły specjalistyczny sprzęt do pakowania mięsa i jego wyrobów po znacznie zawyżonych cenach. Później wystąpiły o zwrot poniesionych. Pieniądze miały trafić do prywatnych kieszeni przedsiębiorców. Biuro do spraw korupcji, tak zwany OLAF prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Według ustaleń w procederze brało udział w sumie około 50 zakładów.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności