Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dopłaty paszowe dla rolników

Dopłaty paszowe dla rolników
Rolnikowi, który w ubiegłym roku posiadał w gospodarstwie przynajmniej jedną krowę, owcę lub kozę będzie przysługiwała dodatkowa dopłata do gruntów – tzw. płatność paszowa – zakłada projekt ustawy o płatnościach do gruntów i płatności cukrowej.

W środę sejmowa komisja rolnictwa przyjęła sprawozdanie podkomisji o projekcie, który trafi teraz do II czytania.

Projektowana ustawa reguluje zasady przyznawania i wypłaty płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. Zastąpi ona ustawę z grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich.

Tak jak dotychczas, płatność bezpośrednia będzie przysługiwała rolnikowi, który posiada co najmniej 1 ha gruntów, utrzymuje ziemię w dobrej kulturze rolnej i otrzymał numer identyfikacyjny. Zgodnie z projektem, płatność ma należeć się rolnikowi, który faktycznie uprawia ziemię.

Wypłatami płatności bezpośrednich, a także uzupełniających, nadal będzie się zajmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z unijnym prawem wnioski o te płatności będą przyjmowane od 15 marca do 15 maja każdego roku, a pieniądze będą przekazywane rolnikom od 1 grudnia do 30 czerwca następnego roku.

Projekt ustawy przewiduje, że minister rolnictwa, a nie jak dotychczas Rada Ministrów, określi stawki płatności uzupełniających; w drodze rozporządzenia określi także rodzaje roślin, do których takie płatności przysługują.

Jak wyjaśnił wiceminister rolnictwa Marek Zagórski, ministerstwo początkowo chciało uzależnić dopłaty paszowe od obsady zwierząt na hektar, jednak z wyjaśnień w Komisji Europejskiej wynika, że nie można wspierać produkcji.

 – Wynegocjowaliśmy takie rozwiązanie, że wystarczy, by rolnik posiadał jedną sztukę przeżuwaczy w okresie referencyjnym i będzie mu w następnych latach przysługiwała płatność zwiększona w stosunku do tych rolników, którzy w ogólne nie posiadają zwierząt – powiedział Zagórski. Okres referencyjny został wyznaczony od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2006 r.

Wiceminister poinformował, że wnioski o dopłaty paszowe będą przyjmowane wraz w wnioskami o dopłaty bezpośrednie, tj. od 15 marca do 15 maja danego roku.

 – Gdyby się okazało, że powierzchnia gruntów, na którą rolnicy złożą wnioski będzie większa niż ta, którą planujemy, będzie musiała nastąpić redukcja wypłat – powiedział.

Dodał, że gdyby okazało się, że powierzchnia użytków zielonych była podobna jak w ubiegłym roku, to płatność dodatkowa wyniesie ok. 110 euro/ha. Zaznaczył, że każda płatność dodatkowa wyliczana jest co roku i kwoty dopłat mogą się zmieniać. Zapewnił, że "dostaną wszyscy, ale być może trochę mniej".

Zagórski zauważył, że to samo dotyczy płatności energetycznych. Faktyczna dopłata zależy od areału zasiewów roślinami energetycznymi w całej UE.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności