Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARiMR oddłuża rolników

ARiMR oddłuża rolników
Do końca września 2006 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umorzyła 55,8 mln zł wierzytelności z tytułu Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (FRiOR).

Jak poinformowała rzeczniczka ARiMR Iwona Musiał, rolnicy nie powinni zwlekać ze składaniem wniosków o umorzenia, gdyż termin upływa 30 kwietnia 2007 r.

 – Tylko do 30 kwietnia 2007 r. wnioski takie będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – poinformowała Musiał.

Rzeczniczka wyjaśniła, że termin wynika z postanowień Traktatu o Przystąpieniu do Unii Europejskiej. Zgodnie z nim, po upływie trzech lat od przystąpienia do UE nowe państwa członkowskie nie będą mogły stosować pomocy na dotychczasowych zasadach. Terminem tym dla Polski jest właśnie 30 kwietnia 2007 r.

 – Oznacza to, że po tej dacie nie będzie możliwe stosowanie pomocy państwa m.in. w zakresie umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminu spłat wierzytelności Agencji powstałych ze środków byłego Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa – dodała.

Dotychczas do ARiMR wpłynęło 1655 wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty wierzytelności. 1221 z nich wymagało uzupełnienia, a 361 zwrócono bez rozpatrzenia z powodu niedotrzymania terminu, który został wyznaczony na uzupełnienie wniosków.

Zawarte zostały 23 umowy o rozłożenie na raty spłaty zadłużenia oraz 525 umów o całkowite umorzenie wierzytelności (w tym 430 za zgodą ministra finansów). Negatywnie rozpatrzono 253 wnioski.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację, która potwierdza powody ubiegania się o umorzenie części lub całości wierzytelności. Powinna ona dotyczyć wszystkich osób, na których ciążą zobowiązania. Wnioski należy złożyć bezpośrednio do centrali ARiMR.

Fundusz Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa funkcjonował w latach 1992–93. Miał zniwelować negatywne skutki wzrostu zobowiązań finansowych sektora rolno–przetwórczego wobec banków. Powstały one z powodu gwałtownego wzrostu oprocentowania kredytów bankowych.

Cel ten realizowano przez wykup wierzytelności banków oraz udzielanie ze środków budżetowych kredytów preferencyjnych (naprawczych lub modernizacyjnych).

Z uwagi na trudności w dochodzeniu przejętych wierzytelności, podjęto działania umożliwiające ich odzyskiwanie, a także – w uzasadnionych przypadkach – umarzanie. Znowelizowana 17 października 2003 r. ustawa o utworzeniu ARiMR pozwala na umarzanie w całości lub w części, rozkładanie na raty oraz odraczanie terminu spłaty wierzytelności dotyczących FRiOR. Gdy kwota podlegająca umorzeniu przekracza 15 tys. zł, wymagana jest zgoda ministra finansów.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności