Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zwierzęta mają być lepiej chronione

Zwierzęta mają być lepiej chronione
Podczas najbliższej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego (w przyszłym tygodniu) przedstawione zostanie sprawozdanie w sprawie wspólnotowego planu działania dotyczącego ochrony i dobrostanu zwierząt (na lata 2006 – 2010). Plan odnosi się do zwierząt hodowlanych i nie uwzględnia np. zwierząt w cyrkach i ogrodach zoologicznych.

Dokument reguluje wiele kwestii, od warunków hodowli zwierząt, przez ich transport, na uboju kończąc. Mają być wprowadzone bardziej rygorystyczne standardy, a liczba gatunków, które będą im podlegać, zostanie rozszerzona. Plan przewiduje także ściślejszą współpracę instytucji zajmujących się tymi zagadnieniami (m.in. Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności czy Biuro ds. Żywności i Weterynarii). Ma to zagwarantować skuteczniejszą realizację zamierzonych celów i istniejącego już w tej materii prawa unijnego.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności