Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zbiory zbóż wyniosą 23,5–24 mln ton

Zbiory zbóż wyniosą 23,5–24 mln ton
Izba Zbożowo–Paszowa ocenia, że tegoroczne zbiory zbóż w Polsce wyniosą 23,5–24 mln ton, (w tym 1,8–2 mln ton kukurydzy) wobec ok. 27 mln ton w 2005 roku. Podobny poziom zbiorów dla Polski przewidują materiały Komisji Europejskiej.

Dyrektor Izby Zbożowo – Paszowej Maciej Tomaszewicz zwrócił uwagę, że oficjalny uaktualniony szacunek zbiorów zbóż GUS–u przedstawi pod koniec września, ale według oceny resortu rolnictwa straty w zbiorach wyniosą 15–20 proc. średnio w skali kraju. Podobnie szacują zbiory różne organizacje reprezentujące rolników m.in. Krajowa Federacja Producentów Zbóż.

Według Izby, poważnym problemem, jest jakość zbieranego ziarna takich, jak słaba dorodność, duże zróżnicowanie, bardzo duży udział ziaren porośniętych i niska liczba opadania, zagrożenie porażenia chorobami (grzyby, pleśnie – toksyny).

Wszystko to razem powoduje, iż duża część ziarna nadaje się tylko do gorzelni, a niewiele jest ziarna konsumpcyjnego ž dobrych parametrach młynarskich i piekarskich.

Jak wykazują szacunki, tegoroczne zużycie ziarna prawdopodobnie wyniesie 27,2 – 27,5 mln ton, w tym 17,2 – 17,5 mln ton zużycia paszowego. Jednak z danych GUS wynika, że wzrosła hodowla drobiu, a to może oznaczać wzrost zużycia zbóż na pasze o ok. 5–6 proc. – zaznaczył Tomaszewicz.

W ocenie Izby, w tym roku będzie przewaga popytu nad podażą. Wpłynie to na znaczny wzrost cen zbóż, zwłaszcza pszenicy konsumpcyjnej. Cena jej przekroczyła 450 zł/t. Więc już obecnie ceny tego ziarna będą o co najmniej 30 proc. wyższe niż przed rokiem.

Izba zawraca uwagę, na wysokie jest regionalne zróżnicowanie cen, które w pszenicy sięga 70 – 100 zł/tona tj. nawet 20 proc., są też znaczne są także różnice cen między ziarnem konsumpcyjnym i paszowym w pszenicy (30–60 zł/tona).

Jak zaznacza Izba, KE prawdopodobniej jeszcze w tym roku zdecyduje się na sprzedaż pszenicy konsumpcyjnej, ale tylko do firm młynarskich. Cena wyjściowa dw przetargach wyniesie ok. 105 euro/t, ale w przetargach może ona znacznie wzrosnąć (zapewne do 110 – 115 euro/t), plus własny odbiór, a więc w sumie cena w granicach 460 – 470 zł/t.

Źródło: Puls Biznesu

Powrót do aktualności