Ceny zbóż, notowania, aktualności

Japonia – kluczowy rynek dla unijnej wieprzowiny

Japonia – kluczowy rynek dla unijnej wieprzowiny
Komisja Europejska odbywa regularnie, mniej więcej co 6 miesięcy, spotkania z przedstawicielami rządu japońskiego. Rozmowy dotyczą między innymi eksportu unijnej wieprzowiny na rynek japoński. Japonia jest dla Unii największym rynkiem zbytu (w ujęciu wartościowym) na ten gatunek mięsa. W roku 2006 wyeksportowano do Japonii prawie 306 tys. ton wieprzowiny za ponad 908 mln EUR. W okresie styczeń–marzec 2006 r. eksport wyniósł 229 mln EUR (71,5 tys. ton) co stanowiło prawie 30 proc. wartości eksportu do krajów trzecich.

Stosunkom z Japonią Komisja nadała wyjątkowy charakter. Po pierwsze jest ona największym partnerem UE w handlu wieprzowiną. Po drugie regularne spotkania poprzedzały rozmowy na wysokim szczeblu, a tłem spotkań było wprowadzenie przez Japonię obostrzeń w handlu. Regularne spotkania miały na celu uniknięcie nadmiernego importu wieprzowiny do Japonii poprzez dwustronne informowanie o sytuacji rynkowej.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Powrót do aktualności