Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rusza skup interwencyjny zbóż

Rusza skup interwencyjny zbóż
Od drugiego listopada rozpocznie się interwencyjny skup pszenicy, jęczmienia i kukurydzy. Spodziewane są mniejsze dostawy niż w ubiegłym roku, bo zbiory nie były tak duże, jak w 2004 r. Dla rolników pewnym problemem może też być sprostanie zwiększonym wymaganiom jakościowym przy dostawach do skupu. Ostrzejsze kryteria dotyczą zanieczyszczeń. Agencja Rynku Rolnego jest jednak przygotowana na przyjęcie około miliona ton, czyli tyle, ile przed rokiem.

Czy cena interwencyjna będzie dla dostawców opłacalna, to się dopiero okaże. Wiadomo, że wynosi ona 101,31 euro za t, ale jej wysokość, w złotych, zależeć będzie także od kursu euro. Obecnie cena skupu to około 400 zł za t.

Jeśli kurs euro utrzyma się na dotychczasowym poziomie, to raczej nie należy się spodziewać zmian cen na wolnym rynku albo będą one niewielkie. Jeśli jednak euro będzie drożało, to zboża mogą podrożeć, głownie te, których dotyczy skup interwencyjny.

Na giełdach stopniowo rośnie ostatnio podaż kukurydzy. Bardzo dużo jest pszenicy paszowej i jęczmienia. Najbardziej poszukiwanejest żyto, ale po umiarkowanej cenie. Notowania pasz, jak śruta czy otręby, od dłuższego czasu nie zmieniają się.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności