Ceny zbóż, notowania, aktualności

Weterynarze stosowali zmowy cenowe

Weterynarze stosowali zmowy cenowe
Warszawska Izba Lekarsko–Weterynaryjna złamała prawo, ustalając jednolite ceny za leczenie zwierząt – poinformował w poniedziałkowym komunikacje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Za stosowanie niedozwolonych praktyk Urząd nałożył na Izbę karę w wysokości ponad 13 tys. zł.

Jak podał UOKiK, przy ustalaniu wymiaru sankcji wzięto pod uwagę, że niezgodne z prawem praktyki zostały zaniechane we wrześniu 2004 roku. Izba ustalała jednolity cennik od czerwca 2002 roku. W toku postępowania antymonopolowego UOKiK ustalił, że Izba w uchwalanych cennikach usług weterynaryjnych Izba określała minimalne wysokości opłat za leczenie zwierząt. Do przestrzegania tych cen byli zobowiązania wszyscy weterynarze, ponieważ przynależność do Izby jest obowiązkowa, a za nieprzestrzeganie jej uchwał grożą kary od upomnienia do pozbawienia prawa wykonywania zawodu włącznie – wyjaśnił UOKiK.

Zdaniem UOKiK, wieloletnia praktyka Izby mogła prowadzić do wyrównywania cen rynkowych i ich ustalenia na wyższym poziomie niż w normalnych warunkach konkurencji. Za niedopuszczalne urząd uznał także to, że takiej praktyki dopuściła się instytucja powołana do dbania o należyte wykonywanie zawodu zaufania publicznego. Od października ubiegłego roku za podobne praktyki Urząd ukarał już siedem regionalnych Izb Lekarsko – Weterynaryjnych (m.in. Małopolską, Śląską i Świętokrzyską). Działania UOKiK są konsekwencją przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, którym objęto Krajową Izbę Lekarsko–Weterynaryjną oraz szesnaście jej okręgowych oddziałów – podał UOKiK. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności