Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny mięsa na rynkach zagranicznych

Ceny mięsa na rynkach zagranicznych
W styczniu br. w wielu krajach Unii referencyjna cena trzody chlewnej uległa obniżeniu. Średnio dla UE–25 ukształtowała się ona na poziomie 137,01 euro/100 kg (wagi bitej schłodzonej kl. E) i była o ok. 4 proc. niższa niż w grudniu ub. r. W porównaniu do notowań sprzed roku referencyjna cena wieprzowiny w starych krajach członkowskich, tj. w UE–15 wzrosła o ok. 21 proc. Najniższa cena referencyjna nadal utrzymuje się w Danii – 119,69 euro/100 kg, a najwyższa w Grecji –178,38 euro/100 kg.

W Polsce cena referencyjna trzody wynosiła w tym czasie 134,35euro/100 kg i była o 8 proc. niższa niż w grudniu. W kolejnych tygodniach lutego notowano wzrost referencyjnej ceny wieprzowiny w UE–25. W dniach 14–20 tego miesiąca osiągnęła ona poziom 142,54 euro/100 kg. W Polsce w tym czasie cena referencyjna wieprzowiny ukształtowała się na poziomie 135,70 euro/100 kg. Według FAMMU/FAPA w styczniu br. ceny zbytu półtusz i niektórych elementów wieprzowych na rynku hurtowym w Berlinie i w Holandii obniżyły się. W Berlinie na początku lutego o 1–3 proc. mniej niż miesiąc wcześniej płacono za półtusze i o 13 proc. mniej za szynkę. Na rynku holenderskim ceny szynki obniżyły się w ciągu miesiąca o 2 proc., a boczku o 4 proc. W tym czasie ceny boczku w Niemczech wzrosły o 5 proc., a łopatki w Holandii o 3 proc.

W trzecim tygodniu lutego br. hurtowe ceny półtusz i elementów wieprzowych zarówno w Berlinie jak i w Holandii były o 5–12 proc. wyższe niż miesiąc wcześniej. Referencyjna cena młodego bydła rzeźnego w UE–25 w ciągu miesiąca wzrosła o ok. 4 proc. i w styczniu br. kształtowała się na poziomie 286,28 euro/100 kg (wagi bitej schłodzonej kl. R3). W krajach UE–15 przeciętnie wynosiła ona 292,16 euro/100 kg i była o ok. 8 proc. wyższa niż w styczniu 2004 r. Nadal najniższe ceny referencyjne notowano w krajach nadbałtyckich (na Łotwie –153,55 euro/100 kg, Litwie –164,64 euro/100 kg, w Estonii –192,19euro/100 kg) a najwyższe w Grecji – 367,48 euro/100 kg, we Włoszech – 320,02 euro/100 kg i na Malcie – 320,01 euro/100 kg. W Polsce w tym czasie cena referencyjna bydła wzrosła do 207,69 euro/100 kg, tj. o ok. 4 proc. w ciągu miesiąca. W lutym notowano dalszy powolny wzrost referencyjnej ceny młodego bydła.

W dniach 14–20.02 br. dla UE–25 wynosiła ona 290,44 euro/100 kg. W Polsce w tym okresie cena referencyjna bydła osiągnęła poziom 222,08 euro/100 kg.

W styczniu br. przeciętna cena tuszek z kurcząt (tzw. kurczaków 65 proc.) w UE obniżyła się o ok. 1 proc., tj. do 145,48 euro/100 kg, przy czym dla UE–15 była ona o 1 proc. wyższa niż w grudniu ub. r. i wynosiła 152,58 euro/100 kg. W analizowanym miesiącu najtańsze były tuszki kurcząt w Polsce –106,14euro/100 kg. Niskie ceny utrzymują się również w Estonii – 122,28 euro/100 kg, na Litwie – 127,25 euro/100 kg i Łotwie –129,72 euro/100 kg. Najwięcej za tuszki z kurcząt płacono w Finlandii –197,53 euro/100 kg, na Słowenii – 186,81 euro/100 kg, w Szwecji 183,15 euro/100 kg i Irlandii 183,00 euro/100 kg.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności