Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dwumiesięczny okres przyjmowania wniosków uzupełniających dla rolników?

Dwumiesięczny okres przyjmowania wniosków uzupełniających dla rolników?
Rząd zaproponował, aby wnioski na dopłaty uzupełniające dla producentów rolnych mogłyby być przyjmowane przez dwa miesiące, czyli od 15 marca do 15 maja - poinformowało we wtorek w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu. We wtorek rząd znowelizował rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2005 r. Nowelizacja ma na celu jednoznaczne określenie terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie w roku 2005, przez producentów rolnych. Z rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich ustanawiającego wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników wynika, że państwa członkowskie UE ustalają termin składania wniosków o płatności bezpośrednie, nie później niż do 15 maja. Wyjątkiem jest Szwecja i Finlandia, gdzie ostatnim dniem przyjmowania wniosków jest 15 czerwca. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Źródło: Puls Biznesu

Powrót do aktualności