Ceny zbóż, notowania, aktualności

Komisja Europejska przesłała pieniądze na SAPARD

Komisja Europejska przesłała pieniądze na SAPARD
W tym tygodniu mogą zostać wznowione wypłaty dla rolników w ramach SAPARD. Komisja Europejska przekazała Polsce zaliczkę na wypłaty. Negocjowany jest kredyt z Bankiem Gospodarki Żywnościowej.

Wczoraj minister rolnictwa Wojciech Olejniczak poinformował, że pierwsze zaległe wypłaty dla rolników w ramach SAPARD zostaną wypłacone w lutym. Polska otrzymała zaliczkę 24,9 mln euro od Komisji Europejskiej. Ministerstwo Finansów poinformowało, że dzisiaj zaliczka zostanie zaksięgowana i może natychmiast być przekazana Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W lutym ma wpłynąć kolejne 19 mln euro, w marcu - 65 mln euro.

 - Problemy z płatnościami wynikają nie tylko ze spiętrzenia wniosków, ale także z powodu działań Komisji Europejskiej. Dopiero w tym tygodniu ma być uruchomiony budżet dyrekcji generalnej rolnictwa - tłumaczył wiceminister Stanisław Kowalczyk na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa.

Agencja od grudnia nie płaci przedsiębiorcom i rolnikom zwrotu kosztów inwestycji w połowie finansowanych z SAPARD. Zaległości za grudzień i styczeń wynoszą 425 mln zł i mają być spłacone do końca marca. W kwietniu agencja ma odzyskać płynność finansową, m.in. dzięki kredytowi zaciągniętemu na rachunku bieżącym. Jak nas poinformował Wojciech Olejniczak, kredytu do 320 mln zł udzieli agencji Bank Gospodarki Żywnościowej. Wydał na towstępną zgodę minister finansów, zatwierdziła go Komisja Europejska.

W ramach programu SAPARD Polska podpisała 24,4 tys. umów o łącznej wartości 4,8 mld zł - wypłacono 2,1 mld zł.

Źródło: Tygodnik Finansowy

Powrót do aktualności