Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o środkach żywienia zwierząt

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o środkach żywienia zwierząt
Sejm wysłuchał sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o środkach żywienia zwierząt.

Projekt w pełni dostosowuje nasze prawo do wymogów Unii Europejskiej m.in. przez wprowadzenie zmian w zakresie wprowadzania do obrotu, przetwarzania i stosowania dodatków paszowych oraz pakowania i znakowania dodatków paszowych oraz premiksów.

Jedna z propozycji zakłada, że dodatki paszowe mogą być wprowadzane do obrotu, pod warunkiem że spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Rady 1831/2003/WE.

Jednocześnie przewiduje się skorzystanie z możliwości dopuszczenia do badań naukowych w zakresie stosowania w żywieniu zwierząt substancji, które nie zostały dopuszczone do stosowania w UE.

Rozporządzenie określa, że Komisja Europejska po otrzymaniu wniosku o uzyskanie zezwolenia na dodatki paszowe lub na nowe stosowanie dodatków paszowych powiadamia państwa członkowskie oraz Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności.

Źródło: Gazeta Prawna

Powrót do aktualności