Ceny zbóż, notowania, aktualności

Spóźniona realizacja SAPARD

Spóźniona realizacja SAPARD
Realizacja programu SAPARD rozpoczęła się z opóźnieniem, co spowodowało "opóźnione planowanie oraz uciążliwe procedury administracyjne" - uważa Europejski Trybunał Obrachunkowy. Nadzór nad zamówieniami publicznymi w tym programie "okazał się niewystarczający".

Europejski Trybunał Obrachunkowy, który jest organem odpowiedzialnym za kontrolę budżetu UE, opublikował we wtorek w Strasburgu "Sprawozdanie roczne za rok obrachunkowy 2003".

Trybunał zarzucił Komisji Europejskiej nieprzygotowanie sprawozdania, umożliwiającego sprawdzenie, w jakim stopniu SAPARD (Przedakcesyjny Instrument Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich) spełnił zakładane cele. "Beneficjenci programu mieli problemy finansowe i byli narażeni na uciążliwość procedur administracyjnych" - głosi sprawozdanie.

Trybunał wskazał, że z uwagi na niedociągnięcia przy programach SAPARD i PHARE należy przeznaczyć "znaczne środki" na kontrolę działań prowadzonych w ramach funduszy strukturalnych w nowych państwach członkowskich UE.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności