Ceny zbóż, notowania, aktualności

Nowa propozycja ulg w akcyzie na biopaliwa

Nowa propozycja ulg w akcyzie na biopaliwa
Polska do końca tego roku musi dostosować prawo do unijnych przepisów dotyczących biokomponentów w paliwach. Bez ulg podatkowych nie ma jednak szansy na to, by biopaliwa zaczęły być w Polsce powszechnie stosowane. PKN Orlen proponuje sześcioletni program ulg.

Wczoraj w Ministerstwie Rolnictwa została powołana Komisja do spraw Biokomponentów stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych. Daria Oleszczuk, podsekretarz stanu w ministerstwie, obiecała w Sejmie, że końca roku mają powstać oddzielne przepisy dotyczące stosowania biodiesla i bioetanolu. Na przeszkodzie rozwoju rynku biopaliw w Polsce stoi jednak wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał obowiązek dodawania biopaliw do benzyny za niezgodny z konstytucją.

Rozwój rynku biopaliw mają umożliwić ulgi w podatku akcyzowym. Ministerstwo Finansów wprowadziło niższą akcyzę dla każdego litra dodanych biokomponentów. PKN Orlen przygotował własne rozwiązanie i proponuje sześcioletni okres obowiązywania programu ulg na biopaliwa.

Na rozwój rynku biopaliw liczą gorzelnie oraz producenci rzepaku i rzepiku. Według Ministerstw Rolnictwa wytwarzaniem bioetanolu na cele przemysłowe interesuje się w Polsce duży kapitał krajowy i zagraniczny, co może stanowić zagrożenie dla 540 małych rolniczych gorzelni. Tak wytwarzany bioetanol mógłby być sprzedawany do innych państw Unii, np. Niemiec czy Szwecji, gdzie zużycie biopaliw podwoiło się w ciągu dwóch lat.

Według informacji Krajowej Izby Biopaliw w tym roku 9 podmiotów podjęło decyzję o budowie agrorafinerii o łącznej mocy produkcyjnej 310 tys. ton estrów. Na razie tylko 5 przedsiębiorstw ma zezwolenia na taką produkcję. Nafta Polska ocenia, że w ciągu 8 miesięcy tego roku na rynku znalazło się 108 tys t biopaliw, z czego 34 tys. t stanowił bioetanol, a 75 tys. t estry. Eksperci podkreślają, że bez rozwoju w Polsce rynku biopaliw będzie nam trudno wywiązać się z obowiązku stosowania w 2010 r. 7,5 proc. energii odnawialnej.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności