Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rolimpex zyskuje dzięki mięsnej hossie

Rolimpex zyskuje dzięki mięsnej hossie
Wśród beneficjentów większego zainteresowania konsumentów Unii Europejskiej żywnością sprowadzaną z Polski są również krajowe firmy produkujące pasze wykorzystywane w hodowli.

Jednym z potentatów jest giełdowy Rolimpex, którego udział w rynku wynosi 11 proc. i który ustępuje pod tym względem jedynie swojemu strategicznemu inwestorowi, spółce Proviemi Polska Holding.

Według ocen analityków DM WBK współpraca z inwestorem strategicznym może pozytywnie wpływać na poziom marż uzyskiwanych przez Rolimpex. Wprawdzie marża w tym roku może się nieco obniżyć, głównie za sprawą wyższych cen surowców do produkcji pasz w pierwszych miesiącach bieżącego roku, jednak dzięki optymalizacji kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, już w przyszłym roku można spodziewać się wzrostu marży.

Dobrym wynikom Rolimpeksu sprzyja stopniowe odchodzenie od wykorzystywania ziemniaków w hodowli trzody - w zeszłym roku o 35,1 proc. - na rzecz pasz przemysłowych.

W ubiegłym roku produkcja spółki wzrosła o 9,4 proc. do 600 tys. ton. Tegoroczna produkcja utrzyma się na zbliżonym poziomie, jednak kolejne lata powinny przynieść stopniowy wzrost. Będzie to rzutować na wyniki finansowe firmy.

Analitycy DM WBK prognozują średnioroczny wzrost zysku w najbliższych latach na 18,3 proc. Z kolei sprzedaż aktywów nie związanych z podstawową działalnością spółki oraz rezygnacja z majątku, którego wykorzystanie wiąże się z niską rentownością, pozwoli uwolnić gotówkę, zredukować zadłużenie i zwiększyć stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Konkluzją raportu przygotowanego 30 września, a ujawnionego wczoraj, jest rekomendacja "Kupuj" oraz wskazanie 20,80 zł jako ceny docelowej. W ostatnich tygodniach notowania Rolimpeksu rosły. Podczas wczorajszej sesji kurs spółki utrzymywał się w pobliżu poziomu 19 zł, a więc wynikający z ceny docelowej potencjał wzrostu wynosi już tylko 10 proc.

Źródło: Gazeta Prawna

Powrót do aktualności