Ceny zbóż, notowania, aktualności

Spadają ceny pasz

Spadają ceny pasz
W handlu zbożem przewidywany jest wzrost podaży zbóż paszowych, a w konsekwencji i spadek ich cen. W ostatnich dniach wzrosła oferta tegorocznej kukurydzy, a jej ceny wynoszą od 460 do 500 zł za t w magazynie sprzedającego. Sporo jest na rynku mokrej kukurydzy, którą zainteresowane są gorzelnie.

Maklerzy twierdza, że cena kukurydzy paszowej ukształtuje się wkrótce na poziomie 420 - 430 zł za t.

Najbardziej poszukiwany jest, podobnie jak w poprzednich tygodniach, jęczmień. Jego podaż jest nie wystarczająca. Przeważa liczba ofert kupna, gdyż producentów tego ziarna nie zadowala cena 390 - 410 zł. Chętniej sprzedawany jest jęczmień browarny, gdyż jego ceny są średnio o 100 zł wyższe od notowań ziarna paszowego.

Zdaniem Tomasza Januszańca z firmy Nagrol w Gdańsku, w tym roku mogą być problemy z kupnem dobrej jakości pszenicy konsumpcyjnej. Jej cena waha się od 420 do 450 zł za t w magazynie sprzedającego, natomiast pszenica paszowa oferowana jest o 30 - 50 zł taniej. W związku z dużą podażą pszenicy paszowej oraz niedoborem ziarna o wysokich parametrach ta różnica w cenach może się z czasem powiększać.

Żyto oferowane jest ostatnio na giełdach po 300 - 320 zł. Jakość tego ziarna też jest dużo niższa od ubiegłorocznej.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności