Ceny zbóż, notowania, aktualności

SAPARD: Kłopoty z VAT-em

SAPARD: Kłopoty z VAT-em
Ogromne zamieszanie wokół programu SAPARD. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji przestała gminom zwracać podatek VAT za wykonane inwestycje. Czy to oznacza, że gminy stracą te pieniądze? Zdaniem Agencji nie, gdyż VAT mogą odzyskać rozliczając się z Urzędem Skarbowym. Jednak to co jest oczywiste dla urzędników agencji, nie jest już tak oczywiste dla samorządów i urzędów skarbowych.

Mogielnica to niewielka miejscowość położona w powiecie grójeckim. Jej burmistrz Sławomir Chmilewski wykorzystał unijny program SAPARD na rozbudowę gminnych dróg i wodociągów. Teraz czeka na zwrot połowy wydanych na inwestycje pieniędzy oraz zwrot podatku VAT. Czeka, ale doczekać się nie może. W grę wchodzi nie bagatelna dla gminy kwota 580 tys. złotych.

 - Ja stanę pod koniec roku przed takim problemem z czego wypłacić pensję nauczycielom, z czego wypłacić wszystkie zobowiązania, które ma gmina? - mówi Sławomir Chmielewski.

Do tej pory podatek VAT od wykonanych w ramach SAPARD-u inwestycji był zaliczany do tzw. kosztów kwalifikowanych i był gminom zwracany wraz z połową wartości inwestycji w ciągu trzech miesięcy. Jednak przepisy nagle się zmieniły. Kontrole Skarbowe wykazały, że kilka gmin próbowało dwukrotnie odzyskać VAT. Raz rozliczając się z urzędem skarbowym, a po raz drugi zaliczając go do kosztów kwalifikowanych, które podlegają zwrotowi z Agencji Restrukturyzacji. Dlatego minister finansów zakazał Agencji zwracać VAT.

Gminy zostały zmuszone do podpisywania aneksów do umów z Agencją, w których zrzekają się VAT-u. Mogielnica nie podpisała tego aneksu i dlatego czeka nie tylko na zwrot VAT-u, ale także kosztów kwalifikowanych. Agencja radzi samorządom, aby najpierw podpisywały aneksy, a potem odzyskały VAT rozliczając się z Urzędem Skarbowym.

 - Nic nie zostaje gminie tylko zarejestrować jako podatnik VAT i rozliczać się z Urzędem Skarbowym i dostanie swoje pieniądze - mówi Edward Adamiec, wiceprezes ARiMR.

Jednak dla samorządów nie jest to już tak oczywiste. - Gmina gdyby pobierała pieniądze za użytkowanie tej drogi mogłaby w opłatach za bilet opodatkowany podatkiem VAT odzyskać sobie te pieniądze. Ta droga jednak jest drogą publiczną, nie jest autostradą - w związku z tym w jaki sposób ja mogę odzyskać pieniądze? - pyta Sławomir Chmielewski.

Taką interpretacje prawa podatkowego wydają się potwierdzać urzędy skarbowe. Jeden z nich w piśmie skierowanym do gminy, która korzysta z programu SAPARD napisał, że w przypadku inwestycji takich jak modernizacja drogi, co należy do ustawowych zadań gminy: "...podatek naliczany zawarty w fakturach VAT dokumentujący te roboty nie podlega odliczeniu".

Zmiana zasad, gry w trakcie ich trwania to najczęstszy komentarz jaki można usłyszeć do całej sprawy od samorządowców. Wiele gmin w Polsce już teraz zapowiada, że nie zrezygnują tak łatwo z należnych im pieniędzy, a jeżeli minister finansów nie zmieni interpretacji przepisów to sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności