Ceny zbóż, notowania, aktualności

Braki w skupie zbóż

Braki w skupie zbóż
Tegoroczne zbiory zbóż w Polsce szacuje się na 27 - 28 mln ton (w 2003 r. 23,5 mln ton). Rolnicy zwlekają jednak ze sprzedażą plonów, licząc na większe zyski w przyszłości.

Do końca sierpnia przedsiębiorstwa produkujące pasze kupiły tylko około 350 tys. ton zbóż, a przedsiębiorstwa młynarskie około 600 tys. ton.

Eksperci Izby Zbożowo-Paszowej uważają, że przyczynami stosunkowo niskiego skupu zbóż są apele przedstawicieli administracji i związków rolniczych, by rolnicy wstrzymali się ze sprzedażą ziarna do czasu, aż wzrosną ceny zbóż, jak i to, że jakość tegorocznych zbiorów jest stosunkowo wysoka i umożliwia przechowanie ziarna przez dłuższy czas bez większych strat. Za jeszcze inne przyczyny uważa się to, że rolnicy dość dużo pieniędzy otrzymali za sprzedany w tym roku rzepak, jak i to, że protestują w ten sposób przeciwko obecnemu systemowi skupu zbóż, który nie zachęca do ich sprzedaży tuż po żniwach. Ponadto część rolników liczy na wcześniejsze otrzymanie dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej oraz że uda się im sprzedać ziarno w ramach interwencji Agencji Rynku Rolnego. Otóż tu, zdaniem fachowców z Izby Zbożowo-Paszowej, może ich spotkać rozczarowanie, bo skup interwencyjny prawdopodobnie nie przekroczy poziomu 0,5 mln ton.

Nie ma też co liczyć na zyskowną sprzedaż zbóż do innych krajów Unii Europejskiej czy do krajów spoza Unii, bo zbiory zbóż są w tym roku wysokie w całej Europie, poza tym taką sprzedaż utrudnia wysoki obecnie i ciągle jeszcze rosnący kurs złotówki.

W świecie zbierze się w tym roku około 660 mln ton pszenicy, gdy przed rokiem zebrano 551 mln ton oraz 948 mln ton zbóż paszowych (przed rokiem - 902 mln ton). W Unii Europejskiej zbiory zbóż wyniosą 277,5 mln ton (przed rokiem - 230 mln ton), w tym zbiory pszenicy - 121,5 mln ton (przed rokiem - 98,3 mln ton).

W krajach europejskich spoza UE największe znaczenie mają zbiory zbóż na Ukrainie i w Rosji. Otóż w pierwszym z tych krajów zbierze się w tym roku 33,5 mln ton ziarna, wobec 20,2 mln ton przed rokiem, natomiast w Rosji 74 - 76 mln ton zbóż, gdy przed rokiem było to 67,2 mln ton.

Krajowe zapotrzebowanie na zboże w sezonie 2004/2005 ocenia się na 26,2 mln ton, w tym zużycie zbóż na cele paszowe na około 16 mln ton. Będzie ono nieco niższe niż przed rokiem, a to w związku ze zmniejszeniem się pogłowia trzody chlewnej. Przewaga podaży zbóż nad popytem na nie będzie jednak sprzyjać stabilizacji cen ziarna na niskim poziomie, a więc i zwiększeniu opłacalności chowu trzody chlewnej i drobiu. W następstwie tego w chowie trzody chlewnej może się rozpocząć kolejny cykl wzrostowy i zapotrzebowanie na zboża wzrośnie. W chowie drobiu również nie zanosi się na spadek.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności