Ceny zbóż, notowania, aktualności

Czy ceny zbóż wzrosną?

Czy ceny zbóż wzrosną?
Wszyscy uczestnicy rynku zbożowego są zainteresowani, co zmieni się w tym handlu w najbliższych tygodniach i miesiącach. Bardzo prawdopodobny jest dalszy wzrost cen ziarna. Notowania będą jednak zależeć przede wszystkim od wielkości podaży.

Oferta zbóż w ostatniej dekadzie kwietnia nie była duża. Dlatego podczas ostatniego przetargu, na którym spółki Agencji Rynku Rolnego wystawiły do sprzedaży 19 tys. ton zbóż, zainteresowanie nabywców było duże. Uzyskano ceny wyższe niż wywoławcze, ale porównywalne do tych, po jakich zboża oferowane były dotychczas na innych giełdach towarowych.

Mieszalnie pasz narzekały ostatnio na problemy z kupnem większych partii kukurydzy czy jęczmienia. Właściciele magazynów nie boją się już, że od posiadanych zapasów będą musieli płacić kary. Nie spieszą się więc z wystawianiem zgromadzonych rezerw. Przy małej podaży ceny rosły. W końcu ubiegłego tygodnia pojawiły się już np. oferty kukurydzy po 710 zł za tonę, a więc w cenie pszenicy paszowej.

Sporym wahaniom ulegały w ubiegłym miesiącu ceny śruty sojowej. W połowie kwietnia maksymalne notowania sięgnęły 1550 - 1600 zł za tonę. Później ceny spadły do 1430 - 1490 zł za tonę, a w ostatnich dniach znów przekroczyły 1500 zł za tonę (śruta wysokobiałkowa). Powodem ruchu cen były w dużej mierze różnice w kursach walut.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności