Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR wprowadza politykę UE

ARR wprowadza politykę UE
Agencja Rynku Rolnego otrzymała akredytacje jako agencja płatnicza i od 1 maja 2004 roku będzie realizować Wspólną Politykę Rolną. Po przystąpieniu do Unii interwencja na rynkach będzie prowadzona zgodnie z zasadami unijnymi.

Agencja Rynku Rolnego otrzymała akredytacje jako agencja płatnicza i od 1 maja 2004 roku będzie realizować Wspólną Politykę Rolną (WPR). Obejmie ona 20 grup towarowych, na których będzie stosowanych 50 mechanizmów - poinformował w poniedziałek na seminarium poświęconemu przeszłości i przyszłości Agencji prezes ARR Zbigniew Izdebski.

Izdebski podkreślił, że Agencja otrzymała 19 kwietnia br. akredytację od ministra finansów, co oznacza, że jest w pełni przygotowania do wypełniania zadań, jakie nakłada na kraje członkowskie Komisja Europejska.

 - Akredytacja jest pełna i bezwarunkowa. Jest to duży sukces, gdyż wiele państw nie dostawało od razu pełnej akredytacji, np. stopniowo uzyskiwała je Austria - powiedział PAP Izdebski.

Od 1 maja zmienią się zasadniczo zadania Agencji. Będzie ona realizować politykę rolną UE zamiast dotychczasowej realizacji interwencyjnej polityki rolnej państwa polskiego - zaznaczył Izdebski.

Wykonywanie wspólnej polityki rolnej oznacza, że decyzję o uruchomieniu interwencji będzie podejmować Komisja Europejska po przeanalizowaniu sytuacji na rynkach rolnych.

Do zadań ARR po akcesji będzie należeć prowadzenie interwencyjnego zakupu i sprzedaży produktów rolnych i ich przetworów, wydawanie pozwoleń na przywóz i wywóz towarów oraz wypłacanie refundacji wywozowych, administrowanie systemami kwotowania produkcji, stosowanie subwencji np. w postaci dopłat do przetwórstwa - już według zasad unijnych.

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2004 roku przewiduje się, że Agencja będzie prowadziła interwencje na rynkach: zbóż, mięsa, mleka, przetworów i jego przetworów, skrobi ziemniaczanej, cukru, tytoniu oraz miodu. Ponadto w ograniczonym zakresie: na rynku suszu paszowego, lnu i konopi oraz innych produktów rolno- żywnościowych.

ARR ocenia, że od 1 maja do końca 2004 roku największym wsparciem finansowym będzie objęty rynek mleka i przetworów mlecznych, na który zostanie przeznaczone 58 proc. środków przewidzianych na działania interwencyjne, na rynek cukru - 26 proc. oraz mięsa - ok. 7,4 proc. Potrzeby środków na realizację WPR ocenia się na 201,4 mln euro (ok. 855,9 mln zł).

Po przystąpieniu do Unii interwencja na rynku zbóż będzie prowadzona zgodnie z zasadami unijnymi. Nie będzie więc interwencji podczas żniw, a interwencyjny skup będzie trwał od 1 listopada do 31 maja. Warunkiem jego uruchomienia będzie spadek cen oferowanych na rynku poniżej ustalonej ceny interwencyjnej, która obecnie w UE wynosi 101,31 euro za tonę. Zakłada się, że ARR w okresie listopad-grudzień 2004 roku zakupi w ramach interwencji ok. 300 tys. ton zbóż - dodał Izdebski.

Natomiast nie przewiduje się bezpośrednich zakupów interwencyjnych na rynku wieprzowiny, gdyż w II półroczu tego roku zmniejszy się podaż tego mięsa, a cena skupu żywca wieprzowego może przekroczyć 4 zł za kilogram.

Źródło: Tygodnik Finansowy

Powrót do aktualności