Ceny zbóż, notowania, aktualności

Tegoroczna susza spowodowała 2 mld zł strat w rolnictwie

Tegoroczna susza spowodowała 2 mld zł strat w rolnictwie
Ok. 1 mld 950 mln zł strat przyniosła tegoroczna susza w gospodarstwach rolnych - wynika z szacunków komisji powołanych przez wojewodów.

Komisje zbadały gospodarstwa o łącznej powierzchni ponad 3 mln 92 tys. ha - podał środowy komunikat Centrum Informacyjnego Rządu.

Rada Ministrów wydała w środę rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003 r.

Rolnicy mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji po klęsce suszy. Jednakże oferowana pomoc jest niedostępna dla tych rolników, którzy nie posiadają zdolności kredytowej.

Zatem rząd zapowiada uruchomienie pomocy socjalnej. Pomoc będzie przysługiwać rolnikom, którzy posiadają gospodarstwa rolne o powierzchni nie większej niż 20 ha. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe przyjęto, że jedno gospodarstwo rolne nie może otrzymać więcej niż 700 zł.

Pomoc socjalna będzie wypłacana w latach 2003-2004 przez ośrodki pomocy społecznej na podstawie wniosku rolnika.

Proponuje się, aby dniem wejścia w życie rozporządzenia był dzień jego ogłoszenia. Rozporządzenie będzie obowiązywać w latach 2003-2004.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności