Ceny zbóż, notowania, aktualności

ZM Beef-San poprawiają kondycje finansową

ZM Beef-San poprawiają kondycje finansową
Zakłady Mięsne Beef-San poprawiają swoją kondycję finansową. Po sześciu miesiącach 2003 r. spółka zmniejszyła o nieco ponad 2 mln zł, do 1 mln zł, stratę netto wobec osiągniętej rok wcześniej.

Mniejsza jest również strata na działalności operacyjnej (z 2 mln zł zmniejszyła się do 0,8 mln zły. Widać efekty restrukturyzacji finansowej, gdyż zobowiązania długoterminowe wynoszą 5,4 mln zł (było 0,1 mln zł), a krótkoterminowe 7,6 mln zł wobec ponad 14 mln zł wykazanych po pierwszym półroczu 2002 r.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności