Ceny zbóż, notowania, aktualności

Pozmeat: Pozew o unieważnienie uchwały powołującej biegłego rewidenta

Pozmeat: Pozew o unieważnienie uchwały powołującej biegłego rewidenta
Akcjonariusze mniejszościowi Pozmeatu (ponad 44 proc. akcji) wnieśli wczoraj do Sądu Okręgowego w Poznaniu pozew o unieważnienie uchwały powołującej kolejnego rewidenta do spraw szczególnych.

Decyzję w tej kwestii podjęto na ostatnim WZA dzięki głosom większościowych akcjonariuszy, czyli BRE Banku i współdziałających z nim dwóch osób. BRE ma zastrzeżenia do rzetelności sprawozdania poprzedniego rewidenta, więc powołał PricewaterhouseCoopers.

Mniejszościowi akcjonariusze wystąpili również do przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o przystąpienie do postępowania w charakterze prokuratora w tej sprawie.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności