Ceny zbóż, notowania, aktualności

Przedłużenie dopłat dla dotkniętych suszą

Przedłużenie dopłat dla dotkniętych suszą
Sejm zdecydował się na przedłużenie dopłat z budżetu państwa do oprocentowania niektórych kredytów bankowych do 24 miesięcy (licząc od zaciągnięcia kredytu) w odniesieniu do tych krajowych przedsiębiorców, którzy ponieśli szkody wskutek suszy, jaka miała miejsce w 2003 r.

Dotychczas okres, przez który mogą być stosowane dopłaty do kredytów zaciągniętych przez producentów rolnych na kupno rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolniczej, wynosił 12 miesięcy Powyższą innowację przynosi uchwalona 19 września br: nowelizacja do ustawy z 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Przedłużenie okresu dopłat dotyczy też kredytów na produkcję żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji oraz na postęp biologiczny w rolnictwie.

Chodzi o kredyty zaciągnięte w okresie od 15 lipca 2002 r. do 15 lipca 2003 r., czyli na zakup środków produkcji niezbędnych w ubiegłorocznych uprawach jesiennych i uprawach wiosennych w 2003 r. Przedłużenie dopłat do oprocentowania tych kredytów liczy się od dnia zaciągnięcia kredytu. Ma ono na celu złagodzenie skutków suszy jaka dotknęła rolników, którzy zaciągnęli takie kredyty.

Zaznaczono, że oprocentowanie kredytów, których dotyczy przedłużenie okresu dopłat, wynosić będzie 1,25 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP. Takie oprocentowanie obowiązuje przy udzielaniu objętych dopłatami do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

Jednocześnie obniżono górną i dolną granicę oprocentowania kredytów na zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej ustalonego dla kredytobiorcy, warunkującą stosowanie dopłat. Oprocentowanie to nie może przekraczać 0,35 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP i nie może być mniejsze niż 2 proc. w stosunku rocznym. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności