Ceny zbóż, notowania, aktualności

Umowa pod warunkiem

Umowa pod warunkiem
Tylko rolnicy, którzy sprzedali część pszenicy w systemie skupu interwencyjnego będą teraz mogli podpisać umowy z Agencją Rynku Rolnego na przechowywanie ziarna w gospodarstwie lub w domu składowym.

Jeszcze w sierpniu rolnicy wykazywali tak wielkie zainteresowanie przechowywaniem zbóż we własnych gospodarstwach, że Agencja Rynku Rolnego o połowę obniżyła limity przydzielane wnioskodawcom.

Tymczasem tylko część plantatorów otrzyma dopłaty za przechowywanie (120 zł/t pszenicy), ponieważ wielu z nich sprzedało połowę deklarowanego ziarna. To było niezgodne z "zasadami udzielania dopłat". Tyle tylko, że rolnicy "zasad" nie znali.

 - Na dodatek w błąd wprowadzali nas inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, którzy w czasie pierwszej kontroli twierdzili, że nie interesuje ich całe zadeklarowane do przechowywania ziarno, a tylko jego część objęta limitem - mówią rolnicy telefonujący do redakcji.

 - Nie zgodzę się na taką interpretację - odpiera zarzuty Franciszek Złotnikiewicz, wojewódzki inspektor JHARS. - To próba przerzucenia odpowiedzialności na inspektorów. W ostatni czwartek prezes ARR zmienił "zasady udzielania dopłat" o tyle, że jeśli rolnik po 14 sierpnia sprzedał część zadeklarowanej do przechowywania pszenicy w ramach skupu interwencyjnego i ma na to dowód, może podpisać umowę z ARR na przechowywanie pszenicy, na którą otrzymał limit.

 - Jeśli sprzedał pszenicę na wolnym rynku lub z innego powodu ma w gospodarstwie mniejszą ilość zboża niż zadeklarował, nie podpiszemy z nim umowy - mówi Edyta Zakrzewska, dyr. bydgoskiego oddziału ARR.

Do 26 września zaświadczenie z WIJHARS i dokumenty sprzedaży zboża rolnik musi przedstawić w oddziale ARR, wtedy agencja podpisze z nim umowę.

Przy czym druga kontrola WIJHARS będzie bezpłatna, jeśli ziarno stanowić będzie jedną partię (zmagazynowane w jednym miejscu), która już wcześniej została skontrolowana.

Źródło: Gazeta Pomorska

Powrót do aktualności