Ceny zbóż, notowania, aktualności

Niektórzy dotknięci suszą rolnicy nie otrzymają pomocy

Niektórzy dotknięci suszą rolnicy nie otrzymają pomocy
Rolnicy z powiatu poddębickiego ponieśli bardzo duże straty w uprawach z powodu suszy. Z szacunków gminnych komisji wynika, że plony były niższe na ponad połowie użytków rolnych. Mimo to premier Miller nie uznał żadnej z gmin powiatu za dotkniętą klęską suszy.

Z prośbą taką do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz wojewody Łódzkiego wystąpił starosta Ryszard Rytter. Apelował też o rozważenie możliwości udzielenia poszkodowanym rolnikom bezzwrotnej pomocy, np. zbożowej.

Rada Ministrów nie wprowadziła stanu klęski żywiołowej na obszarze powiatu poddębickiego, ale na wniosek ministra rolnictwa postanowiła, że zostaną podjęte inne działania.

Są to: wydłużenie z 12 do 24 miesięcy okresu stosowania dopłat do oprocentowania kredytów na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej; wydłużenie o rok stosowania dopłat do kredytów na wznowienie produkcji rolniczej gospodarstw dotkniętych klęską suszy oraz wydłużenie terminu szacowania strat przez komisje wojewódzkie z 30 do 45 dni.

Rozważana jest też możliwość udzielenia pomocy socjalnej. Rolnik może na przykład wnioskować o odroczenie lub umorzenia składki z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.

Źródło: Dziennik Łódzki

Powrót do aktualności