Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ekodrob w tym roku zanotuje wynik zerowy lub mały zysk

Ekodrob w tym roku zanotuje wynik zerowy lub mały zysk
Mimo poprawy kondycji Iławskich Zakładów Drobiarskich Ekodrob SA znacząco zmniejszył się kapitał podstawowy spółki. Główny akcjonariusz firmy jest za dalszym jej funkcjonowaniem, ale ze względów formalnych WZA zaplanowane na 14 sierpnia tego roku musi rozważyć uchwałę o dalszym istnieniu Ekodrobu.

Ekodrob ma na ten rok ambitne plany, gdyż chce go zamknąć zerowym wynikiem finansowym lub niewielkim zyskiem. W 2001 r. jego strata netto wyniosła 11,7 mln zł, a za ubiegły rok 6,8 mln zł.

Po pierwszym kwartale tego roku pojawiły się efekty restrukturyzacji, gdyż spółka miała dwukrotnie mniejszą stratę netto (2,4 mln zł) niż rok wcześniej.

Pierwszy kwartał dla firm z branży przetwórstwa mięsnego jest zawsze najcięższy, więc w Ekodrobie należy się spodziewać poprawy już w drugim kwartale. Jest to prawdopodobne, gdyż wzrósł eksport indyków do krajów Unii Europejskiej. Zaczął się też eksport gęsi, a Ekodrob jest w grupie największych ich przetwórców.

Za 2002 r. z tego tytułu spółka uzyskała 36 mln zł i jest wielce prawdopodobne, że w tym roku poziom ten zostanie przekroczony. Kondycję firmy poprawi również eksport dań gotowych, których produkcja ruszy najprawdopodobniej w ciągu dwóch najbliższych miesięcy.

Problemem Ekodrobu, na co zwraca uwagę audytor, są malejące kapitały własne, będące poniżej dopuszczalnej wartości, co obliguje akcjonariuszy do zastanowienia się nad dalszym istnieniem spółki. Na koniec 2002 r. kapitały własne spółki zmniejszyły się do 1,1 mln zł, chociaż w 2001 r. wynosiły 8 mln zł.

NIeoficjalnie wiadomo, że Animex, główny akcjonariusz Ekodrobu, nie dopuści do upadłości spółki, która jest jednym z najnowocześniejszych zakładów w Polsce. Dlatego też na WZA zwołanym na 14 sierpnia bieżącego roku należy się spodziewać uchwały o kontynuacji działalności firmy.

Ubiegły rok obrachunkowy (trwający od 1 czerwca do końca maja roku następnego) Animex zakończył z 1,2 mld zł wpływów ze sprzedaży i niewielkim zyskiem netto wobec 28,3 mln zł straty wykazanej rok wcześniej.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa

Powrót do aktualności