Ceny zbóż, notowania, aktualności

Niskie zbiory rzepaku nadzieją na wyższe ceny

Niskie zbiory rzepaku nadzieją na wyższe ceny
Na Opolszczyźnie oraz w południowej części Wielkopolski rolnicy przystąpili już do koszenia rzepaku. Zbiory nasion tej rośliny wyniosą w tym roku 600 - 650 tys. ton i będą znacznie niższe niż przed rokiem, kiedy to zebrano około 995 tys. ton.

W związku z tym plantatorzy liczą, że rzepak tzw. technologiczny, tj. oczyszczony i dosuszony, będzie kosztował około 1100 zł za tonę. W ubiegłym roku płacono około 860 zł.

Znacznie niższe w tym roku zbiory rzepaku spowodują wzrost importu nasion rzepaku i oleju rzepakowego. Szacuje się, że import rzepaku wyniesie 70 - 100 tys. ton, a zakłady tłuszczowe przerobią 710 - 720 tys. ton nasion tej rośliny o 20 proc. mniej niż w ubiegłym roku.

Produkcja oleju rzepakowego osiągnie poziom 280 - 290 tys. ton, a śrut rzepakowych 420 - 430 tys. ton.

Import nasion oleistych i olejów roślinnych jest od lat wielokrotnie wyższy od eksportu. Ujemne saldo w obrotach branży olejarskiej wyniesie w tym roku około 500 mln USD i będzie o blisko 70 proc. wyższe niż ujemne saldo w handlu zagranicznym wszystkimi produktami rolno-spożywczymi.

Niższe w tym roku zbiory rzepaku są następstwem bardzo dużych strat w zasiewach w okresie zimy. Wiosną trzeba było zaorać około 180 tys. ha plantacji i choć wiosenne zasiewy rzepaku jarego wzrosły (w porównaniu z ub. rokiem) o 60 proc. i wyniosły około 60 tys. ha, spowodowanych silnymi mrozami strat nie dało się już odrobić.

 - Straty w zasiewach wystąpiły w całej Polsce - mówi prezes Stowarzyszenia Producentów Rzepaku Mariusz Olejnik - ale największe odnotowano w południowej części Opolszczyzny oraz na "ścianie wschodniej".

Przy niższych zbiorach cena rzepaku powinna być odpowiednio wyższa niż przed rokiem, czyli 1100 zł za tonę, tj. tyle, ile wynosi średnia cena światowa, jeśli doliczyć koszt frachtu.

Zakłady Tłuszczowe w Kruszwicy już wystąpiły o zniesienie cła na import rzepaku (wynosi ono 27 proc.), ale zdaniem Stowarzyszenia, kontyngenty na bezcłowy import rzepaku powinno się ustalić dopiero po zakończeniu skupu z krajowych zbiorów

Zdaniem ekspertów z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, cena skupu rzepaku standaryzowanego, tj. technologicznego, wyniesie w tym roku 980 - 1000 zł, będzie zatem wyższa niż przed rokiem.

Dodatkowym impulsem do zwiększenia areału rzepaku jest możliwość eksportu do Niemiec, gdzie ziaren rzepaku używa się do produkcji biopaliw Być może również w Polsce zakończone zostaną prace nad ustawą o biopaliwach, co również przyczyniłoby się do zwiększenia areału rzepaku.

Na pomyślne zakończenie prac nad ustawą liczą zwłaszcza inwestorzy którzy rozpoczęli już prace nad budową wytwórni bioestrów.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności