Ceny zbóż, notowania, aktualności

Polska Rada Rolna chce podwyższenia ceny pszenicy

Polska Rada Rolna chce podwyższenia ceny pszenicy
Polska Rada Rolna proponuje modyfikacje programu interwencji na rynku zbóż i podwyższenia o 30-40 zł/t, do 480 zł/t ceny pszenicy - poinformowała Rada w piątkowym komunikacie. W 2003 roku interwencyjna cena pszenicy wynosi 440 zł/t.

Uzasadniając konieczność podwyższenia cen pszenicy, Rada zwróciła uwagę na to, że z powodu długotrwałej suszy tegoroczne zbiory zbóż mogą być niższe, niż przewidywano, a jakość ziarna może być zła. Według prognoz ARR, w roku gospodarczym 2003/04 krajowa produkcja zbóż nie powinna ulec wyraźnym zmianom.

Przy areale uprawy na poziomie około 8,5 mln ha i przeciętnych warunkach pogodowych zbiory ziarna w 2003 roku mogą ukształtować się w przedziale 26-27 mln ton.

Skupem interwencyjnym objęte zostanie 4,7 mln ton zbóż, z tego: około 4,0 mln ton pszenicy (w tym do 1,0 mln ton - dopłatami do przechowywania u producentów) i około 0,7 mln ton żyta.

W 2003 roku będą stosowane następujące stawki dopłat do cen skupu pszenicy: lipiec/sierpień 110 zł/t, wrzesień 120 zł/t, październik 130 zł/t. Dopłaty do tony żyta będą wynosiły odpowiednio: 75 zł/t, 80 zł/t, 85 zł/t.

W czwartek odbyło się posiedzenie Polskiej Rady Rolnej, w którym uczestniczył nowy minister rolnictwa Wojciech Olejniczak.

Tematem spotkania była m.in. trudna sytuacja w rolnictwie. Omawiano też kwestię uproszczenia procedur nt. możliwości ubiegania się przez polskich rolników o środki unijne.

Zdaniem Rady, konieczne jest przygotowanie rozwiązań prawnych umożliwiających finansowanie działalności organizacji rolniczych ze środków przekazywanych dobrowolnie przez producentów rolnych.

W skład Rady wchodzą Krajowa Rada Spółdzielcza, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona", NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność", Federacja Związków Producentów Rolnych, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związek Zawodowy Pracowników Rolnych w RP, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników i Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna".

Źródło: PAP

Powrót do aktualności