Ceny zbóż, notowania, aktualności

Konserwa dla ubogich

Konserwa dla ubogich
Rząd zdecydował o nieodpłatnym przekazaniu 15 tys. ton półtusz wieprzowych z zapasów Agencji Rynku Rolnego na cele społeczne.

Z wyrobów z zamrożonej wieprzowiny agencyjnej skorzystają jednostki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu: "w celu zapewnienia najniższych kosztów przetworzenia, zapakowania i oznakowania prezes ARR przeprowadzi przetargi na wybór przedsiębiorców, którzy wyprodukują gotowe produkty". Określi on także (w porozumieniu z ministrem rolnictwa) liczbę wyrobów, termin i sposób ich przekazywania. Już dziś wiadomo, że odbiorcy wieprzowiny zorganizują jej transport we własnym zakresie.

Propozycję rządu pochwalił Wojciech Mojzesowicz, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi: - Są miejsca w Polsce - szpitale, domy dziecka, szkoły - gdzie ludzie nie dojadają, więc pomysł, aby przekazać tam część mięsa z zapasów agencji jest słuszny. W komisji rolnictwa mówiliśmy o tym od dawna.

Ks. Daniel Adamowicz, dyrektor toruńskiego "Caritasu" dodaje: - To rewelacyjna propozycja! Żyjemy nadzieją, że mięso, które teraz marnuje się w magazynach trafi do najuboższych. Przypomniał też, że bezpłatne przekazanie wieprzowiny to nie pierwszy szlachetny pomysł polityków. Do tej pory jednak żaden z nich nie doszedł do skutku (m.in. przekazanie zboża dla głodującej ludności w Afryce w ub.r.).

Pojawiły się też głosy, że darmowe mięso może osłabić (i tak niską) sprzedaż mięsa wieprzowego i jego przetworów. Obaw tych nie podziela Henryk Cieśliński, dyrektor "Polmeatu" w Brodnicy: - Wszystko zależy od organizacji i kontroli nad przeprowadzaną akcją.

Na razie nie wiadomo, czy zgodnie z zapowiedziami ARR przekaże 40 tys. ton półtusz wieprzowych na zakup samolotów dla rządu. - To kontrowersyjne posunięcie! - podkreśla Wojciech Mojzesowicz. - Tym bardziej, że zapasy szybko stopnieją, bo spadnie produkcja trzody chlewnej. Powodem spadku będzie tegoroczna susza i mniejsze zbiory zboża, z którego produkowana jest pasza dla trzody.

Źródło: Gazeta Pomorska

Powrót do aktualności