Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Interwencyjny skup zbóż wadliwy, ale nie ma alternatywy

ARR: Interwencyjny skup zbóż wadliwy, ale nie ma alternatywy
Agencja Rynku Rolnego nie może zrezygnować z dotychczasowego interwencyjnego skupu zbóż, ponieważ nie ma alternatywy oraz innego systemu, który pomógłby rolnikom w sprzedaży zbóż i zapewnił opłacalność produkcji - uważa wiceprezes ARR Zbigniew Izdebski

 - Ten rok jest rokiem trudnym. Było wiele zastrzeżeń do skupu interwencyjnego, ale z drugiej strony nie możemy w tej chwili z niego zrezygnować. Możemy go skorygować, usunąć niedogodności - powiedział Izdebski podczas wtorkowych obrad senackiej komisji rolnictwa.

Izdebski przypomniał, że dotychczasowy system interwencji będzie obowiązywał do dnia akcesji. - W Unii system jest dosyć prosty. Ustalona jest cena minimalna zbóż na poziomie około 101 euro i interwencja zaczyna się w momencie, gdy cena spadnie poniżej tego poziomu. Interwencja poprzez skup zaczyna się po żniwach, czyli w IV kwartale - wtedy, gdy rolnicy ocenią, czy mogą sprzedać po cenie wyższej niż cena interwencyjna, czy też nie - wyjaśnił wiceprezes.

Po wejściu do UE powstaną tzw. centra interwencyjne, które będą zlokalizowane w każdym powiecie. Komisja Europejska sprawdzi ich wiarygodność i możliwości przechowywania. "Będą to wybrane prywatne podmioty, z którymi Agencja będzie podpisywała umowy. W tej chwili kompletowana jest lista podmiotów spełniających wymagania Komisji Europejskiej do wspólnej polityki rolnej" - dodał.

Tymczasem, jak wcześniej zapowiedział prezes ARR Ryszard Pazura, ulepszenie obecnego systemu interwencji rozpoczęto od zmiany konstrukcji umów na przechowywanie zbóż. Zmiana będzie polegać na tym, iż w przypadku stwierdzenia braku ziarna sprawa od razu zostanie skierowana do prokuratora. Do tej pory najpierw wzywano do uzupełnienia zboża, zanim kierowano zawiadomienie o przestępstwie.

ARR będzie płacić za usługi przechowywania agencyjnego zboża dopiero po dokonaniu na miejscu inspekcji, stwierdzającej faktyczny stan magazynowanego ziarna. Wiceprezes zapowiedział, że wzmocniona zostanie kontrola wewnętrzna, która obecnie jest zbyt mała. Zboże na zapasy państwowe będzie głównie lokowane w magazynach własnych Agencji. Zwiększone zostaną także wymagania jakościowe skupowanego ziarna.

W programie działań interwencyjnych zatwierdzonych przez rząd założono skup 4 mln ton pszenicy i 700 tys. ton żyta. ARR posiada obecnie zapasy 170 tys. ton wieprzowiny (łącznie z rezerwami państwowymi).

Źródło: PAP, Gazeta Wyborcza

Powrót do aktualności