Ceny zbóż, notowania, aktualności

Łatwiejszy dostęp do SAPARD-u, więcej dla większych

Łatwiejszy dostęp do SAPARD-u, więcej dla większych
Z programu SAPARD będą mogli korzystać rolnicy ubezpieczeni poza KRUS, czyli ci, którzy zajmują się nie tylko produkcją rolniczą. Unijna pomoc dotrze do gospodarstw większych, ponieważ podniesione zostały obowiązujące obecnie górne limity produkcji zwierzęcej.

Takie decyzje podjął przedwczoraj rząd, nowelizując rozporządzenie dotyczące działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania funduszami unijnymi. Odpowiedni wniosek został już wysłany do Komisji Europejskiej.

Rząd w rozporządzeniu skorygował kilka przepisów dotyczących programu SAPARD: zwiększył górny limit produkcji mleka z 350 do 550 tys. litrów rocznie i trzody chlewnej z 250 do 600 stanowisk dla tuczników (w cyklu zamkniętym z 25 do 60 stanowisk dla macior). Proporcjonalnie do podwyższenia górnych limitów produkcji zaproponowano zwiększenie maksymalnego poziomu pomocy. Dla rolników zajmujących się produkcją mleka i bydła rzeźnego otwiera się też możliwość zakupu ciągnika rolniczego.

W części dotyczącej wsparcia inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi rozszerzono zakres pomocy na budowę kompostowni oraz zakładów utylizacji i przetwarzania odpadów. W przypadku dofinansowania budowy dróg wprowadzono ogólny warunek zgodności szerokości jezdni z obowiązującymi przepisami. Dotychczas był stosowany wymóg 6-metrowej szerokości drogi.

Rozporządzenie ma wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia, ale ogłoszone zostanie dopiero wtedy, gdy zaakceptuje te zmiany Komisja Europejska.

Źródło: Gazeta Pomorska

Powrót do aktualności