Ceny zbóż, notowania, aktualności

Duże rodzinne

Duże rodzinne
Gospodarstwo rodzinne będzie miało powierzchnię nie większą niż 500 ha, będzie osobiście prowadzone przez rolnika, który musi mieć odpowiednie kwalifikacje i mieszkać na terenie gminy, w którym położona jest jedna z jego nieruchomości rolnych.

W ten sposób we wtorek wieczorem Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Administracji zmieniły rządowy projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego państwa. Najistotniejszą poprawką było podniesienie wielkości gospodarstwa rodzinnego z 300 do 500 ha i obniżenie z 20 do 10 proc. kwoty, jaką rolnik musi wpłacić przy zakupie gruntów skarbu państwa. Okres spłaty wydłużony został z 15 do 20 lat.

Źródło: Gazeta Pomorska

Powrót do aktualności