Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zmiany w prawie weterynaryjnym

Zmiany w prawie weterynaryjnym
Wojewódzka Inspekcja Weterynaryjna będzie wchodzić w skład administracji zespolonej - zdecydował w piątek Sejm, odrzucając poprawkę Senatu zmierzającą do wyłączenia jej spod nadzoru wojewody.

Posłowie rozpatrzyli 48 poprawek zgłoszonych przez Senat do uchwalonej przez Sejm 8 stycznia 2003 r. zmiany ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, jak również do niektórych innych ustaw. Odrzucili zaledwie kilka, niektóre wbrew sugestiom wiceministra rolnictwa.

Optował on np. za wprowadzeniem zakazu uboju cieląt przez rolnika w jego gospodarstwie, nawet na użytek własny, wskazując na zagrożenia wynikające z nieprawidłowej utylizacji odpadów poubojowych i prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się choroby wściekłych krów. Posłowie nie zgodzili się jednak na wprowadzenie takiego zakazu.

Zyskała natomiast ich uznanie grupa poprawek zmierzających do odstąpienia w okresie przejściowym od niektórych wymogów weterynaryjnych, wynikających z przepisów unijnych.

Np. mięso niepoddane rozbiorowi (z rzeźni), wprowadzane na rynek krajowy, będzie zaopatrywane w weterynaryjne świadectwo zdrowia do 31 grudnia 2007 r. Wtedy zastąpi je handlowy dokument identyfikacyjny.

Natomiast mięso rozebrane oraz jego przetwory, podobnie jak produkty pochodzenia zwierzęcego, będą zaopatrywane w handlowy dokument identyfikacyjny wystawiany przez firmę wprowadzającą na rynek środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego.

Niektóre przyjęte poprawki urealniają terminy przewidziane w pierwotnej wersji ustawy. Np. powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję o zabiciu zwierzęcia, jeżeli jego właściciel nie przedstawi dokumentów potwierdzających jego pochodzenie w ciągu 7 dni.

W pierwotnej wersji ustawy była mowa o 2 dniach. Także zgodnie z sugestią Senatu zliberalizowano sposób etykietowania wołowiny - oznaczać trzeba będzie każdy pojemnik, w którym są takie same gatunkowo porcje, a nie - jak pierwotnie uchwalono - każdą porcję.

Zaaprobowano też poprawki zaostrzające rygory przyjęte w ustawie. Np. rozszerzono zakaz przywozu mięsa oddzielanego mechanicznie o drób, uzasadniając to złą jakością takich produktów.

Z inicjatywy Senatu wprowadzono też przepisy umożliwiające stworzenie systemu informatycznego pozwalającego na zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie oraz opracowywanie wyników badań laboratoryjnych, wykonywanych w zakładach higieny weterynaryjnej oraz innych laboratoriach. Prowadzenie go powierzono Państwowemu Instytutowi Weterynarii.

Ustawa wymaga już tylko podpisu prezydenta.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności