Ceny zbóż, notowania, aktualności

Coraz droższe zboża

Coraz droższe zboża
Pszenica konsumpcyjna pochodząca ze skupu interwencyjnego wystawiana jest przez znaczną część magazynów w cenie wywoławczej 440 zł/t. Tylko w północnych regionach kraju pojawiają się tańsze oferty po 418 zł/t.

W trakcie licytacji cena przekracza już często 450 zł/t. Oznacza to, że ARR musi coraz mniej dopłacać do sprzedanego ziarna. Wśród zbóż paszowych dużym powodzeniem cieszy się jęczmień.

Sporo jest także transakcji kukurydzą. Zwłaszcza gdy wynegocjowana cena jest niższa od przeciętnej na rynku. Większość dostawców liczy za kukurydzę 410 zł/t, jednak gdy cena spadnie do 405 zł/t, towar natychmiast znajduje nabywców.

Mała jest podaż pszenicy paszowej. W tym roku pszenica jest wyjątkowo dobrej jakości i większość ziarna spełnia parametry pszenicy konsumpcyjnej. W ofertach pojawiła się paszowa po 430 zł/t. Jest to najczęściej ziarno zanieczyszczone czy z porostem.

 - Bardzo poszukiwane jest żyto - informuje Marcin Musiał z giełdy NetBrokers - Warunkiem szybkiej sprzedaży jest dobra cena. Wynosi ona obecnie, z dostawą, 360 zł/t. Oferty po 380 zł/t nie cieszą się zainteresowaniem odbiorców.

Po otręby nadal ustawiają się w młynach kolejki, a na towar z importu z reguły pobierane są przedpłaty. Ceny otrąb wahają się od 354 do 410 zł/t.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności