Ceny zbóż, notowania, aktualności

Kancelaria Prezydenta zasypana opiniami w sprawie biopaliw

Kancelaria Prezydenta zasypana opiniami w sprawie biopaliw
Już kilkadziesiąt opinii za i przeciw w sprawie ustawy biopaliwowej wpłynęło do Kancelarii Prezydenta, cały czas napływają nowe - poinformowała dyrektor biura informacji Kancelarii Prezydenta Teresa Grabczyńska

Wszystkie opinie, zarówno przez nas zamówione - tych było kilkanaście - jak i niezamówione, są analizowane - wyjaśniła dyrektor biura informacji Kancelarii Prezydenta Teresa Grabczyńska. Zapowiedziała, że prezydent do 18 stycznia podejmie decyzję, czy podpisać ustawę.

Kancelaria Prezydenta zwróciła się z prośbą o przygotowanie ekspertyz m.in. do Instytutu Transportu Samochodowego, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Centralnego Laboratorium Naftowego, Polskiej Izby Przemysłu Naftowego, politechnik i innych ośrodków badawczych z Warszawy, Płocka, Poznania, Bielska-Białej, Katowic i Radomia.

Według Grabczyńskiej dużą część opinii niezamówionych, a napływających do kancelarii stanowią głosy organizacji społecznych i gospodarczych związanych z sektorem rolniczym.

Przyjęta przez parlament ustawa o organizacji rynku biopaliw ciekłych oraz biokomponentów do ich produkcji przewiduje, że od 1 lipca 2003 r. wprowadzane do obrotu paliwa silnikowe będą musiały zawierać w ogólnej masie nie mniej niż 4,5 proc. bioetanolu. Ustawa zakłada, że od 1 stycznia 2006 r. zawartość biokomponentów w paliwach wzrośnie do 5 proc.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Powrót do aktualności