Ceny zbóż, notowania, aktualności

WISiPAR kontrolował zakłady przetwórcze

WISiPAR kontrolował zakłady przetwórcze
Skandalem i wysokimi karami pieniężnymi zakończyła się kontrola Małopolskich Zakładów Przetwórczych. W ciągu ostatnich 9 miesięcy Wojewódzki Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych skontrolował 236 placówek przetwórstwa mleczarskiego, mięsnego i piekarń. Prawie we wszystkich wykryto znaczne nieprawidłowości. Tylko w 23 zakładach spełniano normy sanitarne.

W zakładach stwierdzono zaniedbania w utrzymaniu higieny pomieszczeń, niewłaściwy stan techniczny obiektów i urządzeń produkcyjnych. Inspektorat skierował do urzędów skarbowych 15 wniosków o naliczenie sankcji finansowych w kwocie 25 tys. zł. Jedną sprawę przekazano organom ścigania przestępstw gospodarczych, a wobec jednej osoby skierowano wniosek do sądu grodzkiego.

W tym roku inspektorzy stwierdzili większe uchybienia niż w latach ubiegłych. Mimo płacenia przez zakłady wysokich kar w częsci z nich nieprawidłowości notorycznie się powtarzają.

Rocznie wykonuje się ponad 1000 analiz artykułów rolno-spożywczych. Od 1 stycznia 2003 roku obecny system kontroli zastąpi Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Spożywczych. Jej głównym zadaniem, obok kontroli krajowych placówek będzie nadzorowanie systemu produkcji i obrotów towarami między Polską, a jej handlowymi partnerami.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności