Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zmiany ważne dla rolników i przetwórców

Zmiany ważne dla rolników i przetwórców
Zmiany, które ułatwią wykorzystanie funduszu SAPARD na dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych i zakładach przetwórczych zatwierdził właśnie minister rolnictwa. Z pomocą SAPARD-u będzie można np. wybudować nową halę produkcyjną lub kupić ciągnik.

 - Cztery zmiany, które 15 listopada zatwierdził minister rolnictwa, są właściwie interpretacyjne i nie wymagały zgody Brukseli - wyjaśnia Dariusz Panasiuk, rzecznik prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tym niemniej są one bardzo ważne dla potencjalnych wnioskodawców o unijną pomoc.

Budowa od podstaw

W części programu dotyczącej dofinansowania przetwórni rolnych i rybnych zmieniło się to, że SAPARD może częściowo pokryć koszty wybudowania nowych hal produkcyjnych w ramach już istniejącego zakładu. Do tej pory możliwa była tylko częściowa refundacja modernizacji już stojących hal. To wiadomość dla przedsiębiorców, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w drugiej turze, ponieważ pierwsza została zamknięta 15 października br. - Agencja wkrótce ogłosi termin, w którym można będzie składać kolejne wnioski - mówi Dariusz Panasiuk.

Następne trzy zmiany dotyczą rolników, którzy teraz będą mogli składać wnioski o dofinansowania zakupu "zwykłego" ciągnika (do tej pory SAPARD pomagał tylko w zakupie ciągników specjalistycznych). Także podatek VAT został zakwalifikowany jako koszt podlegający częściowej refundacji z SAPARD-u, pod warunkiem, że nie jest odzyskiwany przez rolnika, a więc ta zmiana dotyczy rolników ryczałtowych. Z programu SAPARD można też zakończyć rozpoczętą wcześniej inwestycję. Refundacja dotyczy tylko wydatków poniesionych po zawarciu umowy o pomoc finansową z ARiMR.

Ograniczenia będą zniesione?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w najbliższym czasie wystąpi do Komisji Europejskiej o zgodę na poważniejsze zmiany w zasadach udzielania pomocy finansowej z funduszu SAPARD. - Chodzi przede wszystkim o zniesienie górnych limitów produkcji dla gospodarstw rolnych ubiegających się o dofinansowanie - mówi Dariusz Panasiuk. - Zabiegają o to dzierżawcy dużych popegeerowskich gospodarstw, a także właściciele większych gospodarstw rolnych, którzy na dotychczasowych zasadach nie mogą skorzystać z SAPARD-u.

Następną poważną zmianą może być udostępnienie SAPARD-u właścicielom gospodarstw rolnych, którzy nie ubezpieczają się w KRUS-ie, tylko w ZUS-ie.

Źródło: Gazeta Pomorska

Powrót do aktualności